கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளி வெங்கட் இராசா விடுதலை சந்தாவை தமிழர் தலைவரிடம் வழங்கினார்

கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளி வெங்கட் இராசா விடுதலை சந்தாவை தமிழர் தலைவரிடம் வழங்கினார் (விருத்தாசலம்)

Comments