நன்கொடை

செஞ்சியைச் சேர்ந்த கீ.கோ. இலக்கியா 5.3.2021 அன்று பணி நிரந்தரம் பெற்றதையொட்டி நாகம்மையார் குழந்தைகள் இல்லத் திற்கு ரூ.1000 நன்கொடையாக வழங்கினார். நன்றி! வாழ்த்துகள்!

Comments