நன்கொடை

 சென்னை திரு.முரளிகுமரன் 8,000 ரூபாயை நாகம்மையார் குழந்தைகள் இல்ல வளர்ச்சிக்கு நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார்அவருக்கு இல்லக்குழந்தைகள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். -காப்பாளர்

Comments