நன்கொடை

பெங்களூரைச் சேர்ந்த ஆர்.முரளிதர் பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனத்திற்கு ரூ.3125 அய் நன்கொடை வழங்கியுள்ளார். நன்றி!

Comments