குன்னம் தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கரை ஆதரித்து நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார்

குன்னம் தொகுதி தி.மு.. வேட்பாளர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கரை ஆதரித்து நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார் (செந்துறை, 20.3.2021).

Comments