விடுதலை வளர்ச்சி நிதி

பெரம்பலூர் மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகத் தலைவர் பெ.நடராஜன் விடுதலை வளர்ச்சி நிதியாக ரூ. 500 கழகத் துணைத் தலைவர் கவிஞர் கலி பூங்குன்றன் அவர்களிடம் வழங்கினார். உடன்: கழகப் பொறுப்பாளர்கள் (6.3.2021 பெருவளப்பூர்).

Comments