திராவிடர் தொழிலாளர் கழகத்தைச் சேர்ந்த சேகரின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு தமிழர் தலைவர் பயனாடை அணிவித்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்

திராவிடர் தொழிலாளர் கழகத்தைச் சேர்ந்த சேகரின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு தமிழர் தலைவர் பயனாடை அணிவித்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். உடன் மாவட்டக் கழகத் தலைவர் ஆரோக்கியராஜ் மற்றும் தோழர்கள் உள்ளனர். (திருச்சி, 28.3.2021).

Comments