கழக துணைத் தலைவரிடம் வழங்கிய நன்கொடைகள்

சித்தார்த்தன் குடும்பத்தினர், விடுதலை வளர்ச்சி நிதிக்கு ரூ.1000, மண்ணச்சநல்லூர் கோ.பாலசுப்பிரமணியன் விடுதலை வளர்ச்சி நிதிக்கு ரூ.200, பெரம் பலூர் பெ.நடராஜன் விடுதலை வளர்ச்சி நிதிக்கு ரூ.500, வழங் கினர்.

Comments