தமிழர் தலைவரிடம் கழக வெளியீடுகளை பல்வேறு பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.

பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, உரத்தநாடு ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் தமிழர் தலைவரிடம் கழக வெளியீடுகளை பல்வேறு பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.

Comments