புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

ஒசூர் மாவட்டம் திராவிட  தொழிலாளர் அணி

சி.மணி - மாவட்டதலைவர்

தி.பாலகிருஷ்ணன் - மாவட்ட செயலாளர்

சிறீதர் - மாவட்ட அமைப்பாளர்

Comments