ஈரோடு த.சண்முகம் தனது பிறந்த நாள் மகிழ்வாக தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடம் பழக்கூடை வழங்கி வாழ்த்துப் பெற்றார்

ஈரோடு .சண்முகம் தனது பிறந்த நாள் மகிழ்வாக தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடம் பழக்கூடை வழங்கி வாழ்த்துப் பெற்றார். உடன் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் .வெ.கி..இளங் கோவன். (ஈரோடு, 25.3.2021)

Comments