ஆதரிப்பீர் உதயசூரியனை!

மாணவர்களே!

மேல்நிலைப்பள்ளி, கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணாக்கர்க்கு கைக்கணினி (Tablet) 10 GB  இலவச வசதியுடன் வழங்கப்படும். இலவச Wi-Fiஎல்லாக் கல்வி நிலையங்களுக்கும்!

ஆதரிப்பீர் உதயசூரியனை!

Comments