பா.ஜ.க.வின் பரிதாபம் பாரீர்!

பா... சார்பில் போட்டியிடும் - அண்மையில் பா...வில் சேர்ந்த அய்.பி.எஸ்., அதிகாரியின் சுவர் எழுத்து விளம்பரம்தான் இது! மோடி நல்லாசியல்ல- அம்மா நல்லாசி பெற்ற வேட்பாளராம் - இவர்களுக்கென்று ஒரு கட்சி - கேடா

Comments