தமிழர் தலைவரிடம் கழக வெளியீடுகளை பல்வேறு பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்

 

நீடாமங்கலம், குடவாசல், திருவாரூர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் தமிழர் தலைவரிடம் கழக வெளியீடுகளை பல்வேறு பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.

Comments