பட்டமளிப்பு விழா

பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 28ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற்ற மாணவ-மாணவியர் (வல்லம், 14.3.2021)


Comments