பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (279)

நம்மை முன்னேறவிடாமல் தாழ்த்தி அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற காரியத்தைத் தவிர வேறு எதற்கு ஜாதி பயன்படுகிறது? இப்படி நமக்குக் கேடான இழிவான காரியம் எதற்கு இருக்க வேண்டும்? இது நீக்கப்பட வேண்டும் என்றால்இது மூலாதார உரிமை, அதில் கை வைக்கக்கூடாதுஎன்று கூறினால் அந்த ஆட்சியை விட்டு விலகிக் கொள்வதைத் தவிர வேறு நமக்கு வழி என்ன?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments