கழக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் தமிழர் தலைவரிடம் நன்கொடை, சந்தாக்களை வழங்கி புத்தகங்களை பெற்றுக் கொண்டனர் (கும்பகோணம், 13.3.2021)


பொதுக்குழுவிற்கு வருகை தந்த தோழர்களை மருத்துவ பரிசோதனை செய்த மருத்துவ குழுவினர் தமிழர் தலைவருடன்...

Comments