அந்நாள்... இந்நாள்...

உலக நோயாளிகள் நாள்

1908 - ஜி.யூ.போப் மறைவு

1946 - சிங்காரவேலர் மறைவு

1950 - சேலம் சிறையில் கம்யூனிஸ்டுகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.

Comments