விடுதலை ஏட்டிற்கு சந்தா

கோவை மண்டல கழகச் செயலாளர் குறிச்சி சிற்றரசு 'விடுதலை' ஏட்டிற்கு சந்தாவை கழக மாநில அமைப்பாளர் உரத்தநாடு இரா.குணசேகரனிடம் வழங் கினார்.

Comments