புதுக்கோட்டை, திருச்சியில் கழகத் துணைத் தலைவர் அவர்கள் பங்கேற்கும் 'திராவிடம் வெல்லும்' சிறப்புக்கூட்டங்கள்

27.2.2021 - காலை 10 மணி

புதுக்கோட்டை (நகர்மன்றம்)

27.2.2021 - மாலை 5 மணி:

திருச்சி (ரானா சிற்றரங்கம் தலைமை அஞ்சலகம் அருகில்)

ஏற்பாடு:

மாவட்டதிராவிடர் கழகம், புதுக்கோட்டை.

மாவட்ட திராவிட மாணவர் கழகம், திருச்சி.

Comments