அந்நாள்...இந்நாள்...

1860 - .சிங்காரவேலர் பிறப்பு

1929 - செங்கல்பட்டு முதல் மாகாண சுயமரியாதை மாநாடு (இரண்டாம் நாள்)

1937 - டாக்டர் சி.நடேச (முதலியார்) மறைவு

Comments