ஊற்றங்கரை ‘விடுதலை' வாசகர் வட்டம் சார்பில் ‘திராவிடப் பொழில்' வெளியீடு

ஊற்றங்கரை 'விடுதலை' வாசகர் வட்டம் சார்பில் 'திராவிடப் பொழில்' பன்னாட்டு காலாண்டு இதழை சிறீவித்யா மந்திர் கல்வி குழுமத்தின் நிறுவனர் வே.சந்திரசேகரன் வெளியிட அனைத்துக் கட்சிப் பிரமுகர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர். உடன்: கழகத் துணைத் தலைவர் கலி.பூங்குன்றன் மற்றும் கழகப் பொறுப்பாளர்கள் (13.2.2021)

Comments