பெரியாரிய கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி, தமிழர் தலைவர் அவர்களை சந்தித்து உரையாடினார்.பெரியாரிய கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி, தமிழர் தலைவர் அவர்களை சந்தித்து உரையாடினார். உடன் கழகத் துணைத் தலைவர் கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன். (பெரியார் திடல், 11.2.2021)

Comments