திருச்சியில் 2.2.2021 அன்று தமிழர் தலைவரிடம் அளித்த நன்கொடை

வி.ஆல்பர்ட் (விடுதலை வளர்ச்சி நிதி) - ரூ. 1,000, .துரைசாமி (சால்வைக்கு பதிலாக) - ரூ. 100, ஞா.ஆரோக்கியராஜ் (மாலைக்கு பதில்) - ரூ. 100, சி.மகாமுனி (மாலைக்கு பதில்) - ரூ. 100

சி.தமிழ்ச்செல்வன் (ஓட்டுநர், பெரியார் மாளிகை -திருச்சி) 25 ஆண்டு பணி நிறைவு மகிழ்வாக - விடுதலை வளர்ச்சி - ரூ. 1,000

Comments