தமிழர் தலைவரிடம் வாழ்த்து

 
கேப்டன்  ‘வீகேயென்இராஜா (‘வீகேயென்கண்ணப்பனின் மகன்) தனது இணையர் சேது லட்சுமியுடன் இன்று தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களை சந்தித்து  பயனாடை அணிவித்து ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துப் பெற்றார். உடன்: மோகனா அம்மையார் (சென்னை, 1-1-2021).

Comments