நன்கொடை

 

சென்னை கழகத் தோழர் துரைராஜ் - ஜீவரேகா இணையரின் 49ஆம் திருமண நாள் (26-1-2021) மகிழ்வாக நாகம்மையார் குழந் தைகள் இல்லத்திற்கு ரூ.5,000/- (அய்யாயிரம் மட்டும்) நன்கொடையை  கழகத் துணைத்தலைவரிடம் வழங்கினார்.

Comments