ரம்யா - சக்தி விக்னேஷ்வர் மற்றும் சாலினி - அமுல்ராஜ் ஆகியோர்களது ஜாதி மறுப்பு இணையேற்பு நிகழ்வு.ரம்யா - சக்தி விக்னேஷ்வர் மற்றும் சாலினி - அமுல்ராஜ் ஆகியோர்களது ஜாதி மறுப்பு இணையேற்பு நிகழ்வை பெரியார் சுயமரியாதை திருமண நிலைய இயக்குநர் பசும்பொன் செந்தில்குமாரி நடத்தி வைத்தார்

(சென்னை பெரியார் திடல், 27.1.2021)

Comments