'திராவிடப் பொழில்' பன்னாட்டு காலாண்டு இதழுக்கு சந்தா வழங்கியோர்

பேராசிரியர் நம். சீனிவாசன் (2 சந்தாக்கள் ரூ.1600/-

சந்தாக்கள் செலுத்துவோர் கீழ்க்கண்ட IOB- வங்கி எண்ணுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும்.

Account Name:

Centre for Periyar Thought,

Account type : SB

Account No: 196101000000041

Branch: PMU branch, Pilliyarpatti,

IFSC code: IOBA0001961

Comments