மாணவர்களின் போராட்டத்தை ஆதரித்து தமிழர் தலைவரின் கருத்தை விளக்கி - மாவட்டத் தலைவர் பேராசிரியர் பூ.சி.இளங்கோவன் உரையாற்றினார். உடன் யாழ்.திலீபன்.


Comments