'மயக்க பிஸ்கெட்டு'கள் - ஓர் எச்சரிக்கை

சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கே.ஆர்.ராமசாமி எம்.எல்.ஏ.விடம் 'மயக்க பிஸ்கெட்டு'கள் - ஓர் எச்சரிக்கை வெளியீட்டை காரைக்குடி மாவட்டத் தலைவர் ச. அரங்கசாமி வழங்கினார் .

Comments