'திராவிடப் பொழில்' பன்னாட்டு காலாண்டு இதழுக்கு சந்தா வழங்கியோர்

ஆர்.பி.எஸ். சித்தார்த்தன் (2 சந்தாக்கள்) - ரூ.1600/-

வி. காமராஜ் (2 சந்தாக்கள்) - ரூ.1600/-

. குமாரசாமி  - ரூ.800/-

முனைவர் கருவூர் கன்னல்-ரூ.800/-

மா. இராமசாமி ஆசிரியர் (ஓய்வு) - ரூ.800/-

சந்தாக்கள் செலுத்துவோர் கீழ்க்கண்ட IOB - வங்கி எண்ணுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும்.

Account Name:

Centre for Periyar Thought,

Account type : SB

Account No: 196101000000041

Branch: PMU branch, Pilliyarpatti,

IFSC code: IOBA0001961

Comments