வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து பெண்களின் டிராக்டர் பேரணி

புதுடில்லி,ஜன.6 புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்குஎதிரானபோராட் டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஜன வரி 26 குடியரசு தின விழா வின் போது, விவசாய சங்கங் கள் அறிவித்தடிராக்டர் அணி வகுப்புபோராட்டத்தில் அரி யானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த எண்ணற்ற கிராமப்புறப் பெண் கள் கலந்து கொள்ள தயாராகி வருகின்றனர்.

நேற்று (5.1.2021), ஜிண்ட்-பாட்டியாலா தேசிய நெடுஞ்சாலை யில் உள்ள கட்கர் டோல் பிளாசாவில் ஜிண்ட் மாவட் டத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் டிராக்டரை இயக்கம் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அரியானா மாநிலம் முழுவதும் பல இடங் களில், இத்தகைய பயிற்சியில் பெண்கள் ஆர்வாமாக கலந்து கொண்டு வருகின்றனர்.

ஒருமாதத்துக்கும்மேலாக, டில்லிஎல்லையில் வேளாண் சட் டங்களுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில், பெண் கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். ஜனவரி 26 ஆம் தேதி பெண்கள் டிராக்டர் அணிவகுப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதன் மூலம்,  அரி யானாவில் நிலவும் ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் அடிப்படையை கேள்வி கேட்பதோடு, விவசாய சங்கங்களின் போராட்டங்களின் மேலும் நியாயப்படுத்துவதாக அமையும்.

அரியானா மாநிலம் முழு வதிலும் உள்ள சுங்கச்சாவடி கள்போராட்டத்தில்ஈடுபட்டு உள்ள விவசாயிகள் முடக்கி யுள்ளனர்.  தற்போது, கட்கர் சுங்கச் சாவடியில்- ஒரு டிராக் டரைஎவ்வாறுகையாள்வது, அணிவகுப்பில் எவ்வாறு செல் வது போன்ற அடிப்படை பயிற்சி களில் கிராமப்புற பெண் கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பல்வேறு சுங்கச் சாவடிகளில் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பயிற்சிஅமர்வுகளில்கலந்து கொண்டுள்ளனர்.மாநிலம் முழு வதும் இதே போன்ற பயற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது ஒரு சிறிய முன்னோட்டம்தான். செங்கோட்டையில் எங்களது  ஒவ்வொரு டிராக்டரும் பெரு மிதத்துடன் அணிவகுக்கும். இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கும்என்று  சஃபா கெரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிக்கிம் நெய்ன்  தெரிவித்தார்.

எதிர்கால சந்ததியினருக்கான...

பெண்கள் நாங்கள் போராட் டக் களத்தை முன்னெடுக்க இருக்கிறோம். எதிலும், பின் வாங்கப் போவதில்லை. எங் களை லேசாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். இது இரண்டாவது சுதந்திரப் போர். இன்று நாங்கள் போராடவில்லை என்றால், எதிர் கால சந்ததியினருக்கான நமது குரல் என்னவாக இருக்கும்என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Comments