தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்களை சந்திப்பு

மும்பை பகுத்தறிவாளர் கழகத் தலைவர் . இரவிச்சந்திரன், ஜூலியட், அக்சித் ஆகியோர் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்களை சந்தித்தனர். உடன்: மோகனா அம்மையார், உள்ளார். (சென்னை - 28.1.2021)

Comments