விடுதலை சந்தா

கன்னியாகுமரி மாவட்டச் செயலாளர் கோ.வெற்றிவேந்தன் விடுதலை சந்தாக்களுக்கான தொகை ரூ.4500-அய் கழகப் பொதுச் செயலாளர் வீ. அன்புராஜ் அவர்களிடம் வழங்கினார்.

Comments