‘விடுதலை’க்கு விடுமுறை

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு நாளையும், நாளை மறுநாளும் (14.1.2021, 15.1.2021 - வியாழன், வெள்ளி) விடுமுறைவழக்கம்போல் 16.1.2021 (சனிக்கிழமை) அன்றுவிடுதலைவெளிவரும். அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

  - ஆசிரியர்

Comments