அம்மன் - திராவிடம் அம்பாள் - இந்துத்துவா

எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியின் சுப்ரபாதம் - இந்துத்துவா. எல்.ஆர்.ஈஸ்வரியின் செல்லாத்தா - திராவிடம்.

பஞ்சகச்சம், பஞ்ச கவ்யம் - இந்துத்துவா. லுங்கி, மாட்டுக்கறி பிரியாணி - திராவிடம்.

மதுரை வீரனை வாசல் படிக்கு வெளியே நிறுத்தி வைத்தது - இந்துத்துவா.

அவன் பேரன், பேத்திகளுக்கு இடஒதுக்கீடு அளித்து இணைத்துக் கொண்டது - திராவிடம்.

நாராயணனை மோகித்த நாரதனை அலியாக்கி அவமதித்தது - இந்துத்துவா.

அலியை அரவாணியாக்கி, பின் திருநங்கையாகக் கொஞ்சி மகிழ்ந்தது - திராவிடம்.

பிரம்மனின் உடலுக்கு வெளியே பிறந்தவர்கள் பஞ்சமர் என்றும், அவர்களைப் பார்த்தாலே தீட்டென்று தள்ளி வைத்தது - இந்துத்துவா.

திராவிடருக்கு எல்லாம் ஆதிதிராவிடர் அவர்கள் தான் என உரிமை கொண்டாடியது - திராவிடம்.

பெண்களுக்குப் பொட்டுக் கட்டி பொது மகளிர் ஆக்கியது - இந்துத்துவா.

தேவதாசிகளை ஒழித்து, பெண்களுக்குச் சொத்தில் சரிபாதி அளித்தது - திராவிடம்.

தமிழ் நீச பாஷை எனக் கேலி பேசியது - இந்துத்துவா.

உலகச் செம்மொழிகளில் தமிழும் ஒன்றென நிலை நாட்டியது - திராவிடம்.

சகோதரனையும் சடுதியில் கொல் என்ற கீதையை வேதம் என்றது - இந்துத்துவா.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்பதே வாழ்நெறி என்றது - திராவிடம்.

கற்பிக்காத கல்விக்குக் கூட கட்டை விரலை காணிக்கைக் கேட்டது - இந்துத்துவா. எல்லோருக்கும் உணவுடன் கூடிய இலவசக் கல்வியை அளித்தது - திராவிடம்.

சிவனின் தொலைத் தூர தரிசனம் கோரி வந்த நந்தனை உயிரோடு எரித்தது - இந்துத்துவா. அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக சட்டம் இயற்றியது - திராவிடம்.

இதுதான் - திராவிடம்

அதுதான் - இந்துத்துவா

முக நூலில் இருந்து: வி.சி. வில்வம்

திராவிட ஆய்வு

Comments