விடுதலை வாசகர் மறைந்த கோ. பசுநாதன் (வயது 95) அவர்களின் உடலுக்கு கழகப் பொதுச் செயலாளர் துரை.சந்திரசேகரன் மாலை வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்

குறிஞ்சிப்பாடி விடுதலை வாசகர் மறைந்த கோ. பசுநாதன் (வயது 95) அவர்களின் உடலுக்கு கழகப் பொதுச் செயலாளர் துரை.சந்திரசேகரன்  மாலை வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். உடன்: கனகராசு வடலூர் தி.. தலைவர் ராவணன், செயலாளர் குணசேகரன், திராவிட அரசு பிரததீபன் ரமணன்முருகன் உள்ளனர்.

Comments