‘விடுதலை' முதல் பக்க அறிக்கையை (1.1.2021) அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் போராடும் மாணவர்களிடம் வழங்கினர்

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக மருத்துவ மாணவர்களின் - நியாயமான கோரிக்கைகளை ஆதரித்து தமிழர் தலைவர் எழுதியவிடுதலை' முதல் பக்க அறிக்கையை (1.1.2021) அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் போராடும் மாணவர்களிடம் - மாவட்டத் தலைவர் பேராசிரியர் பூ.சி.இளங்கோவன், மாவட்ட இணைச் செயலாளர் யாழ்.திலீபன் ஆகியோர் வழங்கினர்.

Comments