சந்தாக்கள் வழங்கல்

திராவிட தொழிலாளர் கழகத் தோழர் கூடுவாஞ்சேரி மா.இராசு தனது 56ஆவது பிறந்த நாளுக்காக 2 உண்மை சந்தாக்கள் தனது நண்பர்களுக்கு வழங்கினார்.


Comments