நாளை ‘விடுதலை'க்கு விடுமுறை

‘நிவர்' புயலின் காரணமாக நாளை (26.11.2020) ‘விடுதலை'க்கு விடுமுறை. வழக்கம்போல் நாளை மறுநாள் (27.11.2020) ‘விடுதலை' வெளி வரும்!


- (ஆ-ர்)


Comments