அரியலூர் மாவட்டக் கலந்துரையாடல்


அரியலூர் மாவட்டக் கலந்துரையாடல் கழகப் பொதுச் செயலாளர் முனைவர் துரை.சந்திரசேகரன் தலைமையில் நடைபெற்றது. உடன் கழகப் பொறுப்பாளர்கள்.


Comments