இதோ ஒரு வீரத் தாய்!

ஜாதி ஒழிப்புப் போராட்டமாகிய இந்திய அரசியல் சட்ட எரிப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடையாத்து மங்கலம் தோழர் நாகமுத்து ஒன்றரை ஆண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப் பட்டார். சிறையில் கடுமையான நோயி னால் பாதிக்கப்பட்டதால் திடீரென்று விடுதலை செய்யப்பட்டார். வீட்டில் மருத்துவம் பார்த்துக் கொண்ட பொழுதே 24.05.1958 இரவு 1.45 மணிக்கு தமது 53-ஆவது வயதில் மரணமுற்றார்.


5000 மக்கள் கலந்து கொண்ட ஊர் வலம் நடைபெற்றது அன்று மாலை 6.30 மணிக்கு உடல் அடக்கம் நடைபெற்றது. வழக்கு ஒன்றுக்காக, மதுரை சென்று விட்டு சென்னை திரும்பிக் கொண்டி ருந்த அன்னை மணியம்மையாரும் கடலூர் வீரமணி அவர்களும்  இந்த செய்தியைக் கேட்டு உடனே இடை யாத்து மங்கலம் புறப்பட்டு வந்தனர். அவர்கள் அவ்வூருக்கு வந்தபோது நேரம் இரவு 7 மணி; மழை மிரட்டல் காரணமாக 6.30 மணிக்கெல்லாம் உடல் அடக்கம் நடை பெற்றுவிட்டது. மறைந்த தோழரின் வீட்டிற்கு அவர்கள் சென்று மறைந்த தோழர் நாகமுத்து அவர்களின் துணை வியார் சீனியம்மாளுக்கும் 18 வயது நிரம்பிய ஒரே மகனுக்கும் ஆறு தல் கூறினார் கள்.


அந்த நேரத்தில் அந்தத் தாய் சொன்னபதில் அனைவரையும் மயிர்க் கூச்செரியச் செய்தது. நான் கலங்க வில்லை என் மகன் இருக்கிறான் அய்யா வின் அடுத்தப் போராட்டத்திற்கு அவ னையும் அனுப்பி நானும் வந்து பலியாக தயாராக உள்ளேன் என்று கூறினார்.


கருஞ்சட்டை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அந்தத் தாய் வீரத்தாய் அல்லவா? புற நானூற்றை நினைவுக்குக் கொண்டு வரும் மறத்தாய் அல்லவா!


 


Comments